Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Напруженість неспотвореного електричного поля

Напруженість неспотво реного електричного поля

Напруженість електричного поля, не спот вореного присутністю людини, що визначає ться в зоні, де слід перебувати людині в процесі роботи.


Напруженість нес потвореного елект ричного поля

Напруженість електричного поля, не спотво реного присутністю людини, що визначаєть ся в зоні, де слід перебувати людині під час роботи.

 Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97)
Держнаглядохоронпраці; Наказ, Правила, Вказівки від 06.10.1997257


вгору