Перелік термінів Кількість: 3 терміна

Науково-технічні послуги

Науково-технічні послуги визначаються як діяльність, пов'язана з дослідженнями і розробками і яка сприяє створенню та застосуванню науково-технічних знань. До них відносяться: науково-технічна діяльність бібліотек, музеїв тощо; переклад, редагування і т.ін. науково-технічної літератури; розвідування (геологічні, гідрологічні тощо); збір даних про соціально-економічні явища; розвідка корисних копалин; патентно-ліцензійна діяльність.


До науково-технічних послуг відноситься діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрологія та контроль якості, науково-технічне консультування та впроваджувальна діяльність, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань.


Науково-технічні послуги визначаються як діяльність, що пов'язана з дослідженнями і розробками і сприяє створенню та застосуванню науково-технічних знань. До них належать: науково-технічна діяльність бібліотек, музеїв тощо; переклад, редагування тощо науково-технічної літератури; розвідування (геологічні, гідрологічні тощо); збір даних про соціально-економічні явища; розвідка корисних копалин; патентно-ліцензійна діяльність. Науково-технічні послуги не належать до наукових досліджень та розробок.вгору