ВІЛ (Всі визначення терміна — 2)

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини, що зумовлює захворювання на ВІЛ-інфекцію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

ВІЛ-інфікована особа

ВІЛ-інфікована особа — особа, в організмі якої виявлено ВІЛ, але яка перебуває у стані безсимптомного носійства ВІЛ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

ВІЛ-статус особи

ВІЛ-статус особи — стан організму особи стосовно відсутності чи наявності в ньому ВІЛ: негативний ВІЛ-статус особи характеризується відсутністю в її організмі ВІЛ, позитивний ВІЛ-статус особи характеризується наявністю в її організмі ВІЛ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ — групи населення, яким з урахуванням особливостей їх поведінки та поведінки їхнього оточення загрожує підвищений ризик контакту з джерелом ВІЛ. Визначення та перегляд переліку таких груп здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я з урахуванням критеріїв та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Люди, які живуть з ВІЛ

Люди, які живуть з ВІЛ, — ВІЛ-інфіковані особи та особи, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Люди, які живуть з ВІЛ, та особи, які належать до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Люди, які живуть з ВІЛ, та особи, які належать до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, які звернулися за наданням статусу біженця та яким надано статус біженця в Україні, шукачі притулку, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України, користуються всіма правами та свободами, передбаченими Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Особа, яка страждає на хворобу, зумовлену ВІЛ

Особа, яка страждає на хворобу, зумовлену ВІЛ, — особа, в якої за результатами медичного та лабораторного обстеження виявлено СНІД чи інші встановлені Міжнародною класифікацією хвороб клінічні прояви хвороби, зумовленої ВІЛ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Партнер

Партнер — статевий партнер ВІЛ-інфікованої особи або її партнер із вживання наркотичних засобів та психотропних речовин ін'єкційним способом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Постконтактна профілактика

Постконтактна профілактика — короткостроковий курс антиретровірусного лікування, метою якого є зниження вірогідності інфікування ВІЛ особи, яка зазнала підвищеного ризику такого інфікування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Синдром набутого імунодефіциту

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) — стадія розвитку хвороби, зумовленої ВІЛ (ВІЛ-інфекція), що характеризується клінічними проявами, спричиненими глибоким ураженням імунної системи людини під впливом ВІЛ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Хвороби, зумовлені ВІЛ

Хвороби, зумовлені ВІЛ (ВІЛ-інфекція), — комплекс визначених Міжнародною класифікацією хвороб уражень організму людини, зумовлених пов'язаними з впливом ВІЛ ушкодженнями імунної системи, який на початковому етапі свого розвитку має характер стану безсимптомного носійства ВІЛ, а за умови відсутності відповідного лікування та впливу інших несприятливих для організму ВІЛ-інфікованої особи обставин набуває клінічних проявів у вигляді різноманітних інфекційних, паразитарних захворювань, злоякісних пухлин, інших хвороб чи зумовленого ВІЛ синдрому набутого імунодефіциту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору