Електронна система охорони здоров'я

Електронна система охорони здоров’я - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2017

Медичні записи

Медичні записи - інформація щодо медичного обслуговування пацієнта або його результатів, викладена в уніфікованій формі відповідно до вимог, встановлених законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2017

Надавачі медичних послуг

Надавачі медичних послуг - заклади охорони здоров’я усіх форм власності та фізичні особи - підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення з головними розпорядниками бюджетних коштів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2017

Програма державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій)

Програма державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій) - програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2017

Реімбурсація

Реімбурсація - механізм повного або часткового відшкодування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2017

Тариф (Всі визначення терміна — 22)

Тариф - ставка, що визначає розмір повної оплати за передбачені програмою медичних гарантій медичні послуги та лікарські засоби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2017

Уповноважений орган (Всі визначення терміна — 19)

Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.10.2017


вгору