Бал безперервного професійного розвитку

Бал безперервного професійного розвитку - одиниця вимірювання навчального навантаження здобувача освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.03.2018

Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров'я

Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я (далі - безперервний професійний розвиток) - це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває протягом усього періоду професійної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.03.2018

Інформальна освіта (самоосвіта) у сфері охорони здоров'я

Інформальна освіта (самоосвіта) у сфері охорони здоров’я (далі - інформальна освіта) - самоорганізоване здобуття фахівцями у сфері охорони здоров’я професійних компетентностей під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.03.2018

Неформальна освіта у сфері охорони здоров'я

Неформальна освіта у сфері охорони здоров’я (далі - неформальна освіта) - діяльність з підвищення власних знань та вмінь, яка провадиться за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.03.2018

Особисте освітнє портфоліо

Особисте освітнє портфоліо - сукупність задокументованих відомостей щодо персональних досягнень, проходження періодів підвищення кваліфікації, неформальної та інформальної освіти фахівців у сфері охорони здоров’я у процесі безперервного професійного розвитку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.03.2018


вгору