Про видавничу справу
Закон України від 05.06.1997318/97-ВР

Автор (Всі визначення терміна — 6)

Автор — фізична особа, творчою працею якої створено твір (документ).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Виготовлення видавничої продукції (Всі визначення терміна — 2)

Виготовлення видавничої продукції — виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Виготовлення видавничої продукції - виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Виготовлювач видавничої продукції (Всі визначення терміна — 2)

Виготовлювач видавничої продукції - суб’єкт господарювання, що здійснює виготовлення тиражу видання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Виготовлювач видавничої продукції — фізична чи юридична особа, що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавець (Всі визначення терміна — 3)

Видавець — фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку і випуск видання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавець - суб’єкт господарювання, що здійснює видавничу діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Видавництво (Всі визначення терміна — 2)

Видавництво - юридична особа, основним видом діяльності якої є видавнича діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Видавництво — спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавнича діяльність (Всі визначення терміна — 2)

Видавнича діяльність - організаційно-творча, господарсько-виробнича діяльність видавців, спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Видавнича діяльність — сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавнича організація (Всі визначення терміна — 2)

Видавнича організація - юридична особа, що здійснює видавничу діяльність разом з іншими видами діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Видавнича організація — підприємство, установа або організація, статутом якої поряд з іншими видами діяльності передбачено підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавнича продукція (Всі визначення терміна — 2)

Видавнича продукція - сукупність видань, випущених видавцем (видавцями)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Видавнича продукція — сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавнича справа (Всі визначення терміна — 2)

Видавнича справа - провадження або поєднання суб’єктами господарювання таких видів діяльності: видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Видавнича справа — сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видання (Всі визначення терміна — 3)

Видання — твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів щодо видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видання - твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Вихідні відомості видання (Всі визначення терміна — 3)

Вихідні відомості видання - сукупність даних, які характеризують видання і призначені для його оформлення, інформування споживача, бібліографічного опрацювання і статистичного обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Вихідні відомості видання — сукупність даних, які характеризують видання і призначені для його оформлення, інформування споживача, бібліографічного опрацювання і статистичного обліку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Вихідні відомості видання - сукупність даних, що характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного опрацювання, статистичного обліку та інформування споживача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Державна тематична програма (комплексна, цільова)

Державна тематична програма (комплексна, цільова) — схвалена в установленому порядку програма випуску суспільно необхідних видань з визначенням тиражу, обсягу, терміну випуску, джерел фінансування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Замовник видавничої продукції

Замовник — фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов'язання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Замовник видавничої продукції

Замовник видавничої продукції - фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов’язання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Книжкова палата України (Всі визначення терміна — 2)

Книжкова палата України - державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює:

державну бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні;

збирання та використання адміністративних даних, які характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі;

аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції, вивчення книжкового ринку, його регіональних особливостей;

комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву друку - головного сховища всіх видів видань, випущених в Україні;

складання аналітичних оглядів з питань дотримання суб’єктами видавничої справи положень національних стандартів щодо оформлення вихідних відомостей у виданнях;

розробку та обгрунтування короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні;

наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації документів;

наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних методів визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку наукових досліджень;

створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних бібліографічних покажчиків, науково-аналітичних оглядів, карток централізованої каталогізації;

розробку та експлуатацію бібліографічних баз даних і мереж бібліографічної інформації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Книжкова палата України — державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює:

державну бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні;

збирання та використання адміністративних даних, які характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі;

аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції, вивчення книжкового ринку, його регіональних особливостей;

комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву друку — головного сховища всіх видів видань, випущених в Україні;

державну стандартизацію видавничої та бібліотечної справи, розроблення і контроль за дотриманням стандартів суб'єктами видавничої справи, а також сертифікацію баз даних;

розробку та обгрунтування короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні;

наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації документів;

наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних методів визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку наукових досліджень;

створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних бібліографічних покажчиків, реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток;

розробку та експлуатацію бібліографічних баз даних і мереж бібліографічної інформації;

організацію книгообміну.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Міжнародний стандартний номер

Міжнародний стандартний номер - номер, який на міжнародному рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Міжнародний стандартний номер книги (ISBN)

Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) — номер, який на міжнародному рівні ідентифікує будь-яку книгу чи брошуру певного видавця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Обов'язкові примірники видань

Обов'язкові примірники видань — примірники різних видів тиражованих видань, які надсилаються установам і організаціям відповідно до законодавства України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Розповсюдження видавничої продукції (Всі визначення терміна — 2)

Розповсюдження видавничої продукції — доведення видавничої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Розповсюдження видавничої продукції - доведення видавничої продукції до споживача через торговельну мережу або в інший спосіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Розповсюджувач видавничої продукції (Всі визначення терміна — 2)

Розповсюджувач видавничої продукції — фізична чи юридична особа, яка займається розповсюдженням видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Розповсюджувач видавничої продукції - суб’єкт господарювання, що здійснює розповсюдження видавничої продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Споживач видавничої продукції

Споживач видавничої продукції — приватні особи, підприємства, установи, організації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Суспільно необхідні видання (Всі визначення терміна — 2)

Суспільно необхідні видання - види видань, передбачені до випуску за державним замовленням для задоволення пріоритетних державних потреб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Суспільно необхідні видання — пріоритетні види видань для забезпечення загальнодержавних потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Тематична програма

Тематична програма - програма випуску суспільно необхідних видань за бюджетні кошти, розроблена в установленому порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018

Тираж (наклад) (Всі визначення терміна — 2)

Тираж (наклад) — кількість виготовлених примірників видання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Тираж (наклад) - кількість виготовлених примірників видання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.10.2018


вгору