Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи, Перелік від 24.05.2017355

Акредитація органів з оцінки відповідності (Всі визначення терміна — 2)

Акредитація органів з оцінки відповідності - засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Введення в експлуатацію (Всі визначення терміна — 8)

Введення в експлуатацію - використання радіообладнання за його призначенням споживачем (користувачем) в Україні вперше

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Введення в обіг (Всі визначення терміна — 15)

Введення в обіг - надання радіообладнання на ринку України вперше

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Вид радіообладнання

Вид радіообладнання - група радіообладнання, що має однакову сферу застосування за призначенням

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Вилучення з обігу (Всі визначення терміна — 13)

Вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку радіообладнання, що перебуває в ланцюгу постачання радіообладнання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Виробник (Всі визначення терміна — 38)

Виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє радіообладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує таке радіообладнання під своїм найменуванням або торговельною маркою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Відкликання (Всі визначення терміна — 15)

Відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення радіообладнання, яке вже було надано споживачу (користувачу)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Електромагнітна завада (Всі визначення терміна — 3)

Електромагнітна завада - будь-яке електромагнітне явище, яке може погіршити функціонування обладнання. Електромагнітною завадою може бути електромагнітний шум, небажаний сигнал або зміна в самому середовищі розповсюдження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Знак відповідності технічним регламентам (Всі визначення терміна — 10)

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що радіообладнання відповідає вимогам, які застосовуються до радіообладнання та визначені в технічних регламентах, якими передбачено нанесення такого маркування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Імпортер (Всі визначення терміна — 22)

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа, яка є суб’єктом господарювання - резидентом України і яка вводить в обіг на території України радіообладнання походженням з іншої країни

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Надання на ринку (Всі визначення терміна — 14)

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання радіообладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Національний орган з акредитації (Всі визначення терміна — 4)

Національний орган з акредитації - національний орган України з акредитації, як визначено у статті 6 Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Орган з оцінки відповідності (Всі визначення терміна — 12)

Орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Оцінка відповідності (Всі визначення терміна — 16)

Оцінка відповідності - процес доведення того, що вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються радіообладнання, виконані

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Радіовизначення (Всі визначення терміна — 3)

Радіовизначення - визначення місця розташування, швидкості та/або інших характеристик об’єкта або отримання інформації про такі параметри за допомогою властивостей поширення радіохвиль

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Радіозв'язок

Радіозв’язок - електрозв’язок, який здійснюється з використанням радіохвиль

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Радіоінтерфейс

Радіоінтерфейс - сукупність умов застосування радіотехнології, яка визначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Радіообладнання (Всі визначення терміна — 2)

Радіообладнання - електричний або електронний виріб, який призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення, або електричний чи електронний виріб, який повинен бути укомплектований додатковим пристроєм, що призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв’язку та/або радіовизначення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Радіохвилі (Всі визначення терміна — 3)

Радіохвилі - це електромагнітні хвилі з частотами нижче ніж 3000 ГГц, що поширюються у просторі без штучного спрямовуючого середовища

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Розповсюджувач (Всі визначення терміна — 17)

Розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання радіообладнання, яка надає радіообладнання на ринку України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Суб'єкти господарювання (Всі визначення терміна — 10)

Суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Технічна специфікація (Всі визначення терміна — 14)

Технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинно відповідати радіообладнання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Уповноважений представник (Всі визначення терміна — 18)

Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені згідно з визначеними у такому дорученні завданнями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017

Шкідлива завада

Шкідлива завада - завада, яка перешкоджає функціонуванню радіонавігаційної служби чи інших служб аварійного радіозв’язку, або така завада, що суттєво погіршує якість, ускладнює або неодноразово перериває роботу служб радіозв’язку, які працюють згідно із законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.05.2017


вгору