Про затвердження Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України
Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Положення, Перелік [...] від 06.05.2009333

Верхолазні роботи

Верхолазні роботи - всі роботи, коли основним засобом запобігання падінню робітників з висоти в усіх випадках пересування є запобіжний пояс

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Віддалені наслідки

Віддалені наслідки - патологічні прояви, які виявляються в період понад три роки після виникнення патологічного стану

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Залишкові явища

Залишкові явища - патологічні прояви, які виявляються протягом першого року після виникнення патологічного стану (цей термін застосовується щодо осіб, стан здоров’я яких характеризується як "закінчений випадок" протягом року від появи патологічних проявів)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Каліцтва

Каліцтва - стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави військово-лікарській комісії, лікарсько-льотній комісії винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не призведе до відновлення придатності до військової служби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Медичний огляд (Всі визначення терміна — 9)

Медичний огляд - огляд, який проводять військово-лікарські комісії, включає вивчення та оцінку стану здоров'я та фізичного розвитку особи на момент огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за відповідним рівнем освіти та військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмової постанови

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Наслідки

Наслідки - патологічні прояви, які виявляються в строк від одного до трьох років від моменту виникнення патологічного стану

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Придатність до військової служби

Придатність до військової служби - стан здоров'я та фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, посадовими інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності в Держприкордонслужбі в мирний та воєнний час

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Роботи на висоті (Всі визначення терміна — 5)

Роботи на висоті - роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи з монтажних пристосувань, або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин та механізмів під час їх встановлення, експлуатації, монтажу та ремонту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016

Стан після поранення (травми, захворювання)

Стан після поранення (травми, захворювання) - патологічний стан, який характеризується перебігом клінічних проявів від моменту виникнення до моменту медичного огляду, але не більше одного року

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2016


вгору