Дезактивація (Всі визначення терміна — 2)

Дезактивація (нейтралізація) - усунення основних небезпечних проявів дії відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.06.2015

Знезараження (Всі визначення терміна — 6)

Знезараження (дезінфекція) - сукупність методів (фізичних чи хімічних), спрямованих на знищення патогенних та умовно патогенних збудників у приміщеннях, обладнанні, інструментах, матеріалах, речовинах та у відходах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.06.2015

Медичні відходи

Медичні відходи - відходи, що утворюються внаслідок медичного обслуговування у закладах, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (крім підприємств з виробництва фармацевтичної продукції та медичних відходів, що утворюються у побуті)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.06.2015

Небезпека відходів

Небезпека відходів - фізичні, хімічні, біологічні та інші властивості відходів, що створюють або можуть створити небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.06.2015

Приміщення для поводження з відходами

Приміщення для поводження з відходами - відповідне місце у закладі, де здійснюються приймання, знезараження або дезактивація відходів, тимчасове зберігання (накопичення) відходів, мийка та дезінфекція стійок-візків, контейнерів та іншого обладнання, що застосовується для переміщення відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.06.2015


вгору