Документ n0015866-12, поточна редакція — Прийняття від 31.12.2012

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


Фонду "Сприяння"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), розглянула лист Фонду "Сприяння" від 20.09.2012 № 20 (далі - Лист) та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Для досягнення кінцевої мети щодо забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, забезпечення холодною та гарячою водою, водовідведенням, опаленням законодавством України передбачено регулювання у трьох сферах відносин - у сфері теплопостачання (виробництво, постачання, транспортування теплової енергії), у сфері централізованого водопостачання та водовідведення і у сфері надання житлово-комунальних (комунальних) послуг.

Регулювання та встановлення відносин у сфері теплопостачання (виробництво, постачання, транспортування теплової енергії) здійснюється відповідно до таких основних актів законодавства: Господарського кодексу (статті 275 - 277); Закону України "Про теплопостачання"; Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"; Закону України "Про природні монополії"; постанов Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1198 "Про затвердження Правил користування тепловою енергією", від 1 червня 2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги"; постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012 №№ 276, 277, 278, якими затверджені відповідні Ліцензійні умови провадження господарської діяльності (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії).

Регулювання та встановлення відносин у сфері надання житлово-комунальних (комунальних) послуг здійснюється відповідно до таких основних актів законодавства: Законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", від 1 червня 2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги".

Комунальне підприємство "Харківські теплові мережі" є суб'єктом природних монополій та діє на підставі виданих Комісією ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, тому у своїй основній діяльності таке підприємство повинно дотримуватися зазначеного вище законодавства, яке регулює відносини у сфері теплопостачання (виробництво, постачання, транспортування теплової енергії).

Статтею 1 Закону України "Про теплопостачання" визначено, що теплова енергія - це товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.

Зазначеною нормою визначено, що теплова енергія не використовується для безпосереднього споживання, а визначає перелік господарських і технологічних потреб, де її застосування можливе, а саме: для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів.

Зазначеною вище статтею також визначено, що балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) - це власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно і уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово-комунальних послуг з кінцевими споживачами. Ця норма чітко розмежовує порядок встановлення відносин - окремо у сфері теплопостачання та у сфері надання житлово-комунальних (комунальних) послуг, а саме:

1) договір про купівлю-продаж (постачання) теплової енергії укладається між Комунальним підприємством "Харківські теплові мережі" і власником або балансоутримувачем (будинку, групи будинків, житлового комплексу), а не з власниками приміщень таких будинків. Враховуючи відсутність затвердженого зазначеного типового договору, такий договір укладається його сторонами з урахуванням норм зазначеного вище законодавства, що регулює відносини у сфері теплопостачання, з дотриманням процедури укладення договорів, визначеної главою 53 Цивільного кодексу України.

2) договір про надання відповідних житлово-комунальних (комунальних) послуг укладається між власником або балансоутримувачем (будинку, групи будинків, житлового комплексу) та кінцевими споживачами (власниками приміщень таких будинків). Такий договір укладається відповідно до типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

З урахуванням особливостей відповідних відносин, визначених Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (далі - Закон про ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - далі ОСББ), відносини у сферах теплопостачання та надання житлово-комунальних (комунальних) послуг встановлюються наступним чином.

Щодо врегулювання відносин у сфері теплопостачання

Відповідно до Закону про ОСББ об'єднання не є власником житлового будинку, а створюється власниками приміщень (житлових, нежитлових) для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна та здійснює функції, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання (статті 1, 4 Закону про ОСББ).

Також Законом про ОСББ передбачено, що за рішенням загальних зборів ОСББ може бути балансоутримувачем/управителем будинку або на підставі договору передати такі функції (повністю або частково) попередньому балансоутримувачу, юридичній особі, статутом якої передбачена така діяльність, або асоціації ОСББ (якщо ОСББ є членом такої асоціації). Тому, в залежності від прийнятого ОСББ рішення, договір про купівлю-продаж (постачання) теплової енергій може бути укладений між КП "Харківські теплові мережі" та ОСББ або юридичною особою, яка на підставі відповідного договору з ОСББ виконує функції балансоутримувача/управителя.

Щодо врегулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Комунальне підприємство "Харківводоканал" є суб'єктом природних монополій та діє на підставі виданої Комісією ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

Законом України "Про питну воду та питне водопостачання" визначено, що централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води; централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення комунальних та інших стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом (ст. 1 Закону).

Отже, зазначена діяльність суб'єкта природних монополій здійснюється в межах належного йому майна, необхідного для можливості здійснення ним відповідної ліцензійної діяльності, а саме таким майном є: комплекс об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом. Тобто технологічний процес починається з виробництва питної води і закінчується її транспортуванням до вводу у внутрішньобудинкові мережі будинку. Крім того, саме в цих межах визначаються обов'язки і відповідальність ліцензіата та здійснення Комісією регулювання такої діяльності (ліцензування, встановлення відповідних тарифів).

Слід зазначити, що відповідно до Закону про ОСББ внутрішньобудинкові мережі є спільною власністю усіх власників жилих/нежилих приміщень будинку і забезпечення управління такою спільною власністю та її обслуговування віднесено до повноважень ОСББ у спосіб, визначений загальними зборами об'єднання (власними структурними підрозділами та/або на підставі договору іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з управління майном або діяльність з надання житлово-комунальних послуг).

Стає очевидним, що для забезпечення кожного власника жилих/нежилих приміщень будинку питною водою необхідно задіяти два окремих види господарської діяльності, регулювання яких мають суттєві відмінності:

1) централізоване водопостачання та водовідведення Комунальним підприємством "Харківводоканал":

- ліцензування, контроль, встановлення тарифів здійснюється Комісією;

- централізований водопостачальник відповідає за постачання, втрати, витрати, якість, кількість питної води, здійснення розрахунків тільки до межі розподілу майна водопостачальника і майна будинку (тобто до вводу в будинок з фіксацією відповідних показників будинковим лічильником);

- не відповідає за постачання, втрати, витрати, зміну якості, кількість питної води, що виникли внаслідок її постачання (транспортування) будинковими мережами;

- відносини встановлюються з ОСББ, балансоутримувачем/управителем або з виконавцем комунальних послуг.

2) комунальні послуги із забезпечення холодною водою

- окремий вид господарської діяльності, який відповідно до статті 1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" відноситься до комунальних послуг;

- не підлягає ліцензуванню (стаття 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"), отже, не підпадає під регулювання Комісією;

- регулювання діяльності (відносин) здійснюється органами місцевого самоврядування (якщо виконавець послуг ними призначений) та ОСББ на підставі договору;

- встановлення тарифів здійснюється органами місцевого самоврядування (обов'язково для власників житлових приміщень, які мають пільги, субсидії, дотації) або загальними зборами об'єднання;

- за забезпечення холодною водою, втрати, витрати, зміну якості питної води, що виникли внаслідок транспортування будинковими мережами до вводу у приміщення (до першої запірної арматури) відповідає ОСББ та/або на підставі договору балансоутримувач/управитель, виконавець послуг.

Отже, КП "Харківводоканал" може здійснювати господарську діяльність, таку як надання комунальних послуг із забезпечення холодною водою, але така діяльність буде окремою і відмінною від його основної господарської ліцензійної діяльності з урахуванням визначених законодавством обмежень.

Щодо врегулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних (комунальних) послуг

Відповідно до Законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" визначення виконавця житлово-комунальних (комунальних) послуг відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування, а здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів - до повноважень місцевих державних адміністрацій і не належить до повноважень Комісії. Виконавцем житлово-комунальних (комунальних) послуг може бути суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення), затверджених постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012 №№ 276, 277, 278, 279, однією із умов провадження відповідної діяльності можливе при недопущенні перехресного субсидіювання, а ліцензіати повинні дотримуватись обмежень, установлених Комісією, щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках і надавати органу ліцензування інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності.

Отже, надання КП "Харківські теплові мережі" та КП "Харківводоканал" житлово-комунальних (комунальних) послуг можливе за умови, якщо:

підприємство визначене в установленому порядку виконавцем таких послуг;

надання підприємством таких послуг не призводить до перехресного субсидіювання, і при укладенні договорів на відповідні послуги сторони повинні досягти згоди про стовідсоткове відшкодування витрат підприємства щодо здійснення такої діяльності.

Також необхідно звернути увагу на те, що згідно зі статтею 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, а статтею 649 визначено, що розбіжності, які виникли між сторонами при укладенні договору, вирішуються сторонами або судом. Зазначені норми не передбачають втручання органів влади, в тому числі і Комісії, в процес укладення договору його сторонами.

Член Комісії

Д.І. Григор'єввгору