Документ v0197519-18, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2018

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2018  № 197

Про затвердження Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355

Відповідно до частини другої статті 8 та частин шостої і сьомої статті 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання», пункту 49 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355, підпункту 40 пункту 4 та пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355, що додається.

2. Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Держспецзв’язку забезпечити протягом п’яти робочих днів з дня підписання цього наказу його розміщення на офіційному веб-сайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
генерал-лейтенант

Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
28.03.2018  № 197

ПЕРЕЛІК
національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355

До цього Переліку внесено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

Цей Перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2018/C 092/05 від 09 березня 2018 року.

Позначення національного стандарту

Назва національного стандарту

Позначення гармонізованого європейського стандарту

Дата першого опублікування гармонізованого європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС

Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту

Положення Технічного регламенту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017
(ETSI EN 300 220-2:2017, IDT)

Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги

ETSI EN 300 220-2:2017

10.03.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.
Обмеження: тільки для смуг частот 40,66-40,7 МГц, 433,04-434,79 МГц та 868-868,6 МГц (діапазони 35, 44a, 44b, 45a, 45b, 45c, 48 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС)

2

ДСТУ ETSI EN 300 328:2017
(ETSI EN 300 328:2016, IDT)

Системи з радіодоступом діапазону частот 2,4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування - На заміну ДСТУ ETSI EN 300 328:2008

ETSI EN 300 328:2016

13.01.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

3

ДСТУ ETSI EN 301 406:2017
(ETSI EN 301 406:2016, IDT)

Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги

ETSI EN 301 406:2016

11.11.2016

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

4

ДСТУ ETSI EN 301 428:2017
(ETSI EN 301 428:2017, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Станції супутникового зв’язку малі, які працюють у смугах частот 11/12/14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 428:2017

08.06.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

5

ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014
(ETSI EN 300 440-2:2010, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 300 440-2:2010

08.6.2017

пункт 7

6

ДСТУ ETSI EN 301 444:2017
(ETSI EN 301 444:2016, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі сухопутні голосового зв’язку та/чи передавання даних, які працюють у смугах частот 1,5 ГГц та 1,6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 444:2016

13.01.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019
Обмеження: тільки піддіапазон 1 таблиці 1А стандарту

7

ДСТУ ETSI EN 301 502:2017
(ETSI EN 301 502:2017, IDT)

Обладнання систем цифрового стільникового радіозв’язку стандарту GSM базове. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 502:2017

12.04.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.
Обмеження: для базових станцій, які працюють у смугах радіочастот 888-890 МГц і 933-935 МГц робочі смуги радіочастот в діапазоні 900 МГц обмежені 888-890 МГц і 933-935 МГц (додаткові вимоги до вхідних фільтрів)

8

ДСТУ ETSI EN 301 893:2017
(ETSI EN 301 893:2017, IDT)

Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 893:2017

08.06.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

9

ДСТУ ETSI EN 301 908-2:2017
(ETSI EN 301 908-2:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 2. Обладнання абонентське з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 908-2:2017

12.04.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

10

ДСТУ ETSI EN 301 908-11:2017
(ETSI EN 301 908-11:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 11. Повторювачі з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 908-11:2017

10.02.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.
Обмеження: стандарт надає презумпцію відповідності тільки для діапазонів І, ІІІ, VII UTRA FDD

11

ДСТУ ETSI EN 301 908-14:2017
(ETSI EN 301 908-14:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 14. Обладнання базове радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 908-14:2017

12.05.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.
Обмеження: стандарт надає презумпцію відповідності тільки для смуг 3, 7 E-UTRA

12

ДСТУ ETSI EN 302 077-2:2015
(ETSI EN 302 077-2:2005, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне служби наземного цифрового звукового мовлення T-DAB. Частина 2. Технічні вимоги

ETSI EN 302 077-2:2005

12.04.2017

пункт 7

13

ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2017
(ETSI EN 302 217-2-2:2014, IDT)

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот

ETSI EN 302 217-2-2:2014

08.06.2017

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

14

ДСТУ ETSI EN 302 245-2:2015
(ETSI EN 302 245-2:2005, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне радіомовленнєвої служби всесвітнього цифрового радіо (DRM). Частина 2. Технічні вимоги

ETSI EN 302 245-2:2005

12.04.2017

пункт 7

15

ДСТУ ETSI EN 303 978:2016
(ETSI EN 303 978:2016, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Станції земні на рухомих платформах, що передають на геостаціонарні супутники в діапазоні частот від 27,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 303 978:2016

11.11.2016

пункт 7

__________
Примітка:


Додаткові вимоги до введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов'язаних з ефективним використанням радіочастотного ресурсу України, з метою уникнення шкідливих завад, електромагнітних перешкод або ризиків для здоров’я населення, визначаються Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815.

Директор
Департаменту розвитку
електронних комунікацій
Адміністрації Держспецзв’язку
М.М. Ткаченко

{Текст взято з сайту Держспецзв’язку України http://www.dstszi.gov.ua}вгору