Документ v0240731-18, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2018  № 240

Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Відповідно до статей 8 і 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 01.08.2017 № 1130 "Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах".

3. Департаменту технічного регулювання розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.02.2018 № 240

ПЕРЕЛІК
національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055

До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Цей перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2017/С 298/01 від 08.09.2017.

Позначення національного стандарту

Назва національного стандарту

Позначення гармонізованого європейського стандарту

Дата першого опублікування гармонізованого європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС

Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту Примітка 1

1

2

3

4

5

6

7

1.

ДСТУ EN 1010-1:2014

Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та виготовляння друкарських та паперообробних машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1010-1:2004+A1:2010

08.04.20162.

ДСТУ EN 1010-2:2014

Безпека машин. Вимоги безпеки до проектування та виготовляння друкарських та паперообробних машин. Частина 2. Вимоги до друкарського та лакувального устатковання, охоплюючи додрукарське

EN 1010-2:2006+A1:2010

08.04.20163.

ДСТУ EN 1127-1:2014

Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухів і захист від них. Частина 1. Основні концепції й методологія

EN 1127-1:2011

08.04.20164.

ДСТУ EN 1127-2:2014

Вибухонебезпечні атмосфери. Запобігання та захист від вибуху. Частина 2. Основні концепції та методологія гірничих робіт

EN 1127-2:2014

08.04.20165.

ДСТУ EN 1710:2014

Устатковання та складові, необхідні для роботи у вибухонебезпечній атмосфері підземних шахт

EN 1710:2005+A1:2008

08.04.2016EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
6.

ДСТУ EN 1755:2016
(EN 1755:2015, IDT)

Безпечність промислових навантажувачів. Додаткові вимоги щодо безпеки під час експлуатування в потенційно вибухонебезпечних середовищах

EN 1755:2015

08.04.20167.

ДСТУ EN 1834-1:2017
(EN 1834-1:2000, IDT)

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Вимоги безпечності щодо проектування та виготовлення двигунів для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 1. Двигуни групи II для середовищ з вибухонебезпечними газами та парами

EN 1834-1:2000

08.04.20168.

ДСТУ EN 1834-2:2017
(EN 1834-2:2000, IDT)

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Вимоги безпечності щодо проектування та виготовлення двигунів для використання в потенційно (вибухонебезпечних середовищах. Частина 2. Двигуни групи I для використання в підземних гірничих розробках, де є загроза вибуху рудникового газу та/або горючого пилу

EN 1834-2:2000

08.04.20169.

ДСТУ EN 1834-3:2017
(EN 1834-3:2000, IDT)

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Вимоги безпечності щодо проектування та виготовлення двигунів для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 3. Двигуни групи II для використання в середовищах з вогненебезпечним пилом

EN 1834-3:2000

08.04.201610.

ДСТУ EN 1839:2017
(EN 1839:2017, IDT)

Визначення границь вибуховості та граничної концентрації кисню (LOC) для займистих газів і парів

EN 1839:2017

09.06.2017

EN 1839:2012 EN 14756:2006 Примітка 2.1

11.01.2018

11.

ДСТУ EN 1953:2014

Устатковання для нанесення покриттів методом розпилення та розбризкування. Вимоги щодо безпеки

EN 1953:2013

08.04.201612.

ДСТУ EN 12581:2014

Установки для покриття. Машини для покриття методом занурення та електролітичного покриття рідкого органічного покровного матеріалу. Вимоги щодо безпеки

EN 12581:2005+A1:2010

08.04.201613.

ДСТУ EN 12621:2014

Машини для подавання та циркуляції покривних матеріалів під тиском. Вимоги щодо безпеки

EN 12621:2006+A1:2010

08.04.201614.

ДСТУ EN 12757-1:2014

Змішуючі машини для покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Змішуючі машини, використовувані для повторного оброблення автомобіля

EN 12757-1:2005+A1:2010

08.04.201615.

ДСТУ EN 13012:2017
(EN 13012:2012, IDT)

Станції паливозаправні. Конструкція та експлуатаційні характеристики автоматичних заправних пістолетів, використовуваних у паливороздавальних колонках

EN 13012:2012

08.04.201616.

ДСТУ EN 13237:2017
(EN 13237:2012, IDT)

Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення для устатковання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

EN 13237:2012

08.04.201617.

ДСТУ EN 13463-2:2017
(EN 13463-2:2004, IDT)

Неелектричне устатковання для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 2. Захист огородженням з обмеженим пропусканням газів типу "fr"

EN 13463-2:2004

08.04.201618.

ДСТУ EN 13463-3:2017
(EN 13463-3:2005, IDT)

Неелектричне устатковання для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 3. Захист вогнетривким огородженням типу "d"

EN 13463-3:2005

08.04.201619.

ДСТУ EN 13616-1:2017
(EN 13616-1:2016, IDT)

Устатковання для запобігання переповненню стаціонарних резервуарів для зберігання рідкого палива. Частина 1. Устатковання для запобігання переповненню із запірним механізмом

EN 13616-1:2016

12.08.2016

EN 13616:2004 Примітка 2.1

11.07.2017

20.

ДСТУ EN 13617-1:2014

Паливозаправні станції. Частина 1. Вимоги щодо безпеки до конструкції та роботи насосів дозувань, розподільних пристроїв і дистанційних насосних агрегатів

EN 13617-1:2012

08.04.201621.

ДСТУ EN 13617-2:2017
(EN 13617-2:2012, IDT)

Станції паливозаправні. Частина 2. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик розривних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях

EN 13617-2:2012

08.04.201622.

ДСТУ EN 13617-3:2017
(EN 13617-3:2012, IDT)

Станції паливозаправні. Частина 3. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик відсічних клапанів

EN 13617-3:2012

08.04.201623.

ДСТУ EN 13617-4:2017
(EN 13617-4:2012, IDT)

Станції паливозаправні. Частина 4. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях

EN 13617-4:2012

08.04.201624.

ДСТУ EN 13760:2017
(EN 13760:2003, IDT)

Система наповнення скрапленим газом легкових і вантажних автомобілів. Форсунка, вимоги щодо випробування та розміри

EN 13760:2003

08.04.201625.

ДСТУ EN 13821:2017
(EN 13821:2002, IDT)

Потенційно вибухонебезпечні середовища. Запобігання та захист від вибуху. Визначення мінімальної енергії займання пилоповітряних сумішей

EN 13821:2002

08.04.201626.

ДСТУ EN 13852-1:2016
(EN 13852-1:2013, IDT)

Безпечність вантажопідіймальних кранів. Крани бурових платформ. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 13852-1:2013

08.04.201627.

ДСТУ EN 14034-1:2017
(EN 14034-1:2004+A1:2011, IDT)

Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 1. визначення максимального тиску спалаху (p max) пилових хмар

EN 14034-1:2004+A1:2011

08.04.201628.

ДСТУ EN 14034-2:2017
(EN 14034-2:2006+A1:2011, IDT)

Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 2. Визначення максимального ступеня зростання тиску спалаху (dp/dt) max пилових хмар

EN 14034-2:2006+A1:2011

08.04.201629.

ДСТУ EN 14034-3:2017
(EN 14034-3:2006+A1:2011, IDT)

Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 3. Визначення нижньої межі вибухонебезпечності LEL пилових хмар

EN 14034-3:2006+A1:2011

08.04.201630.

ДСТУ EN 14034-4:2017
(EN 14034-4:2004+A1:2011, IDT)

Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 4. Визначення граничної концентрації кисню LOC пилових хмар

EN 14034-4:2004+A1:2011

08.04.201631.

ДСТУ EN 14373:2017
(EN 14373:2005, IDT)

Системи придушення вибуху

EN 14373:2005

08.04.201632.

ДСТУ EN 14460:2017
(EN 14460:2006, IDT)

Устатковання вибухостійке

EN 14460:2006

08.04.201633.

ДСТУ EN 14491:2017
(EN 14491:2012, IDT)

Захисні вентильовані системи від пилового вибуху

EN 14491:2012

08.04.201634.

ДСТУ EN 14492-1:2014

Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом

EN 14492-1:2006+A1:2009

08.04.2016EN 14492-1:2006+A1:2009 / AC:2010
35.

ДСТУ EN 14492-2:2014

Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 2. Талі з механічним приводом

EN 14492-2:2006+A 1:2009

08.04.2016EN 14492-2:2006+A1:2009 / AC:2010
36.

ДСТУ EN 14522:2017
(EN 14522:2005, IDT)

Визначення температури самозаймання газів і випарів

EN 14522:2005

08.04.201637.

ДСТУ EN 14591-1:2017
(EN 14591-1:2004, IDT)

Запобігання та захист від вибухів у підземних виробках. Захисні системи. Частина 1. Вибухобезпечна вентиляційна установка на 2 бари

EN 14591-1:2004

08.04.2016ДСТУ EN 14591-1:2017 /
Поправка № 1:2017
(EN 14591-1:2004 / AC:2006, IDT)

EN 14591-1:2004/AC:2006
38.

ДСТУ EN 14591-2:2017
(EN 14591-2:2007, IDT)

Запобігання та захист від вибухів у підземних виробках. Захисні системи. Частина 2. Жолобчасті заслони інертною водою

EN 14591-2:2007

08.04.2016ДСТУ EN 14591-2:2017/
Поправка № 1:2017
(EN 14591-2:2007/AC:2008, IDT)

EN 14591-2:2007 / AC:2008
39.

ДСТУ EN 14591-4:2017
(EN 14591-4:2007, IDT)

Запобігання та захист від вибухів у підземних виробках. Захисні системи. Частина 4. Системи автоматичного пожежогасіння для прохідницького щита

EN 14591-4:2007

08.04.2016ДСТУ EN 14591-4:2017 /
Поправка № 1:2017
(EN 14591-4:2007 / AC:2008, IDT)

EN 14591-4:2007 / AC:2008
40.

ДСТУ EN 14677:2014

Безпечність машин. Вторинне переробляння сталі. Машини та устатковання для обробляння рідкої сталі

EN 14677:2008

08.04.201641.

ДСТУ EN 14678-1:2017
(EN 14678-1:2013, IDT)

Устатковання та пристрої для зрідженого вуглеводневого газу. Конструкція та технічні характеристики устатковання для скрапленого вуглеводневого газу для автозаправних станцій. Частина 1. Заправні колонки

EN 14678-1:2013

08.04.201642.

ДСТУ EN 14681:2014

Безпечність машин. Вимоги до безпечності машин і устатковання для виробництва сталі в електродугових печах

EN 14681:2006+A1:2010

08.04.201643.

ДСТУ EN 14797:2017
(EN 14797:2006, IDT)

Захисні вентильовані системи від вибухів

EN 14797:2006

08.04.201644.

ДСТУ EN 14973:2016
(EN 14973:2015, IDT)

Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки

EN 14973:2015

08.04.201645.

ДСТУ EN 14983:2017
(EN 14983:2007, IDT)

Запобігання вибуху та захист у підземних виробках. Устатковання та захисні системи для дренажування рудничного газу

EN 14983:2007

08.04.201646.

ДСТУ EN 14986:2017
(EN 14986:2017, IDT)

Проектування вентиляторів, що Працюють у потенційно вибухонебезпечному середовищі

EN 14986:2017

09.06.2017

EN 14986:2007 Примітка 2.1

31.01.2020

47.

ДСТУ EN 14994:2017
(EN 14994:2007, IDT)

Захисні вентильовані системи від вибухів газу

EN 14994:2007

08.04.201648.

ДСТУ EN 15089:2017
(EN 15089:2009, IDT)

Системи вибухоізоляційні

EN 15089:2009

08.04.201649.

ДСТУ EN 15188:2017
(EN 15188:2007, IDT)

Визначення поведінки спонтанного займання накопиченого пилу

EN 15188:2007

08.04.201650.

ДСТУ EN 15198:2017
(EN 15198:2007, IDT)

Методика оцінювання небезпеки неелектричного устатковання та складників, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах

EN 15198:2007

08.04.201651.

ДСТУ EN 15233:2017
(EN 15233:2007, IDT)

Методика функціонального оцінювання безпеки систем захисту для потенційно вибухонебезпечних середовищ

EN 15233:2007

08.04.201652.

ДСТУ EN 15268:2014

Станції бензозаправні. Вимоги безпеки до конструкції занурювальних насосів у зборі

EN 15268:2008

08.04.201653.

ДСТУ EN 15794:2017
(EN 15794:2009, IDT)

Визначення моменту займання легкозаймистих рідин

EN 15794:2009

08.04.201654.

ДСТУ EN 15967:2014

Визначення максимального тиску вибуху і максимального підйому тиску газів і пару

EN 15967:2011

08.04.201655.

ДСТУ EN 16009:2017
(EN 16009:2011, IDT)

Пристрій для безполуменевого зняття тиску вибуху

EN 16009:2011

08.04.201656.

ДСТУ EN 16020:2017
(EN 16020:2011, IDT)

Перегородки відведення вибуху

EN 16020:2011

08.04.201657.

ДСТУ EN 16447:2017
(EN 16447:2014, IDT)

Клапани зворотні вибухозахищені

EN 16447:2014

08.04.201658.

ДСТУ EN ISO 16852:2017
(EN ISO 16852:2016, IDT)

Гасник полум'я. Експлуатаційні вимоги, методи випробування та межі застосування

EN ISO 16852:2016 (ISO 16852:2016)

09.06.2017

EN ISO 16852:2010 Примітка 2.1

30.11.2017

59.

ДСТУ EN ISO 80079-36:2017
(EN ISO 80079-36:2016, IDT; ISO 80079-36:2016, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 36. Неелектричне устатковання для вибухонебезпечних атмосфер. Основний метод і вимоги

EN ISO 80079-36:2016 (ISO 80079-36:2016)

12.08.2016

EN 13463-1:2009 Примітка 2.1

31.10.2019

60.

ДСТУ EN ISO 80079-37:2017
(EN ISO 80079-37:2016, IDT; ISO 80079-37:2016, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 37. Неелектричне устатковання для вибухонебезпечних атмосфер. Неелектричний ступінь захисту за допомогою конструкційної безпеки "c", керування джерелом займання "b", занурення в рідину "k"

EN ISO 80079-37:2016 (ISO 80079-37:2016)

12.08.2016

EN 13463-5:2011 EN 13463-6:2005 EN 13463-8:2003 Примітка 2.1

31.10.2019

61.

ДСТУ EN 50050-1:2017
(EN 50050-1:2013, IDT)

Устатковання ручне електростатичне розпилювальне. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Ручне розпилювальне устатковання для горючих рідких покривних матеріалів

EN 50050-1:2013

08.04.2016

EN 50050:2006 Примітка 2.1

14.10.2016

62.

ДСТУ EN 50050-2:2017
(EN 50050-2:2013, IDT)

Устатковання ручне електростатичне розпилювальне. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ручне розпилювальне устатковання для горючих порошків для напилення

EN 50050-2:2013

08.04.2016

EN 50050:2006 Примітка 2.1

14.10.2016

63.

ДСТУ EN 50050-3:2017
(EN 50050-3:2013, IDT)

Устатковання ручне електростатичне розпилювальне. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Ручне розпилювальне устатковання для горючого флоку

EN 50050-3:2013

08.04.2016

EN 50050:2006 Примітка 2.1

14.10.2016

64.

ДСТУ EN 50104:2016
(EN 50104:2010, IDT)

Електричні прилади для виявлення та вимірювання вмісту кисню. Технічні вимоги та методи випробування

EN 50104:2010

08.04.201665.

ДСТУ EN 50176:2017
(EN 50176:2009, IDT)

Устатковання стаціонарне для електростатичного нанесення горючих рідких покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки

EN 50176:2009

08.04.201666.

ДСТУ EN 50177:2017
(EN 50177:2009, IDT)

Устатковання стаціонарне для електростатичного нанесення горючих порошкових фарб. Вимоги щодо безпеки

EN 50177:2009

08.04.2016ДСТУ EN 50177:2017 /
Зміна № 1:2017
(EN 50177:2009 / A 1:2012, IDT)

EN 50177:2009 / А1:2012

08.04.2016

Примітка 3


67.

ДСТУ EN 50223:2016
(EN 50223:2015, IDT)

Застосування стаціонарного устатковання електростатичної дії для легкозаймистого матеріалу з короткого волокна (флока). Вимоги щодо безпеки

EN 50223:2015

08.04.2016

EN 50223:2010 Примітка 2.1

13.04.2018

68.

ДСТУ EN 50271:2015

Електричні прилади для виявлення та вимірювання вмісту горючих газів, токсичних газів або кисню. Вимоги та методи випробовування приладів, у яких застосовано програмне забезпечення та/або цифрові технології

EN 50271:2010

08.04.201669.

ДСТУ EN 50281-2-1:2017
(EN 50281-2-1:1998, AC: 1999, IDT)

Електричне устатковання, використовуване в зонах, небезпечних щодо займання горючого пилу. Частина 2-1. Методи випробування. Методи визначення температури самозаймання горючого пилу

EN 50281-2-1:1998

08.04.2016EN 50281-2-1:1998 / AC:1999
70.

ДСТУ EN 50303:2017
(EN 50303:2000, IDT)

Устатковання групи I категорії МІ для застосування у вибухонебезпечних атмосферах за наявності рудникового газу та/або рудникового пилу

EN 50303:2000

08.04.201671.

ДСТУ EN 50381:2017
(EN 50381:2004; AC:2005, IDT)

Камери переносні вентильовані з внутрішнім джерелом викиду чи без нього

EN 50381:2004

08.04.2016EN 50381:2004 / AC:2005
72.

ДСТУ EN 50495:2017
(EN 50495:2010, IDT)

Механізми запобіжні, необхідні для безпечної роботи устатковання з урахуванням вибухонебезпечноеті

EN 50495:2010

08.04.201673.

ДСТУ EN 60079-0:2017
(EN 60079-0:2012, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Устатковання. Загальні вимоги

EN 60079-0:2012 IEC 60079-0:2011 (Modified) + IS1:2013

08.04.2016ДСТУ EN 60079-0:2017 /
Зміна № 11:2017
(EN 60079-0:2012 / A11:2013, IDT)

EN 60079-0:2012 / A11:2013

08.04.2016

Примітка 3

07.10.2016

74.

ДСТУ EN 60079-1:2017
(EN 60079-1:2014, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: вибухобезпечна оболонка "d"

EN 60079-1:2014 IEC 60079-1:2014

08.04.2016

EN 60079-1:2007 Примітка 2.1

01.08.2017

75.

ДСТУ EN 60079-2:2017
(EN 60079-2:2014, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним гиском "p"

EN 60079-2:2014 IEC 60079-2:2014

08.04.2016

EN 60079-2:2007 EN 61241-4:2006 Примітка 2.1

25.08.2017

ДСТУ EN 60079-2:2017 /
Поправка № 1:2017
(EN 60079-2:2014 / AC:2015, IDT)

EN 60079-2:2014 / AC:2015
76.

ДСТУ EN 60079-5:2017
(EN 60079-5:2015, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: кварцове заповнення оболонки "q"

EN 60079-5:2015 IEC 60079-5:2015

08.04.2016

EN 60079-5:2007 Примітка 2.1

24.03.2018

77.

ДСТУ EN 60079-6:2017
(EN 60079-6:2015, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: заповнення оболонки рідиною "o"

EN 60079-6:2015 IEC 60079-6:2015

08.04.2016

EN 60079-6:2007 Примітка 2.1

27.03.2018

78.

ДСТУ EN 60079-7:2017
(EN 60079-7:2015, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека "e"

EN 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015

08.04.2016

EN 60079-7:2007 Примітка 2.1

31.07.2018

79.

ДСТУ EN 60079-11:2016
(EN 60079-11:2012, IDT)

Вибухонебезпечні газові середовища. Частина 11. Захист електричного обладнання за допомогою іскробезпечного електричного кола "i"

EN 60079-11:2012 IEC 60079-11:2011

08.04.2016

EN 60079-27:2008 Примітка 2.1


80.

ДСТУ EN 60079-15:2017
(EN 60079-15:2010, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту "n"

EN 60079-15:2010 IEC 60079-15:2010

08.04.201681.

ДСТУ EN 60079-18:2017
(EN 60079-18:2015, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: "герметизація "m"

EN 60079-18:2015 IEC 60079-18:2014

08.04.2016

EN 60079-18:2009 Примітка 2.1

16.01.2018

82.

ДСТУ EN 60079-20-1:2017
(EN 60079-20-1:2010, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 20-1. Характеристики матеріалів для класифікації газів і парів. Методи та результати випробування

EN 60079-20-1:2010 IEC 60079-20-1:2010

08.04.201683.

ДСТУ EN 60079-25:2017
(EN 60079-25:2010, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 25. Іскробезпечні електричні системи

EN 60079-25:2010 IEC 60079-25:2010

08.04.2016ДСТУ EN 60079-25:2017 /
Поправка № 1:2017
(EN 60079-25:2010 / AC:2013, IDT)

EN 60079-25:2010/ AC:2013
84.

ДСТУ EN 60079-26:2017
(EN 60079-26:2015, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 26. Електричне устатковання з рівнем вибухозахисту (EPL) Ga

EN 60079-26:2015 IEC 60079-26:2014

08.04.2016

EN 60079-26:2007 Примітка 2.1

02.12.2017

85.

ДСТУ EN 60079-28:2017
(EN 60079-28:2015, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 28. Захист устатковання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання

EN 60079-28:2015 IEC 60079-28:2015

08.04.2016

EN 60079-28:2007 Примітка 2.1

01.07.2018

86.

ДСТУ EN 60079-29-1:2017
(EN 60079-29-1:2016, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-1. Газоаналізатори. Вимоги до характеристик газоаналізаторів горючих газів

EN 60079-29-1:2016 IEC 60079-29-1:2016 (Modified)

09.06.2017

EN 60079-29-1:2007 Примітка 2.1

23.12.2019

87.

ДСТУ EN 60079-29-4:2017
(EN 60079-29-4:2010, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-4. Детектори газів. Вимоги до експлуатаційних характеристик детекторів горючих газів з відкритим оптичним трактом

EN 60079-29-4:2010 IEC 60079-29-4:2009 (Modified)

08.04.201688.

ДСТУ EN 60079-30-1:2018
(EN 60079-30-1:2017, IDT; IEC/IEEE 60079-30-1:2015, MOD)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 30-1. Резистивне розподілене електричне нагрівання. Загальні вимоги та вимоги до випробування

EN 60079-30-1:2017

08.09.2017

EN 60079-30-1:2007 Примітка 2.1

06.03.2020

89.

ДСТУ EN 60079-31:2017
(EN 60079-31:2014, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 31. Електричне устатковання. Вид захисту від займання пилу: оболонка "t"

EN 60079-31:2014 IEC 60079-31:2013

08.04.2016

EN 60079-31:2009 Примітка 2.1

01.01.2017

90.

ДСТУ EN 60079-35-1:2017
(EN 60079-35-1:2011, IDT)

Вибухонебезпечні середовища. Частина 35-1. Наголовні світильники для застосування в шахтах, небезпечних щодо рудникового газу. Загальні вимоги. Конструкція та випробування щодо ризику вибуху

EN 60079-35-1:2011 IEC 60079-35-1:2011

08.04.2016ДСТУ EN 60079-35-1:2017 /
Поправка № 1:2017
(EN 60079-35-1:2011 / AC:2011, IDT)

EN 60079-35-1:2011 / AC:2011
__________
Примітка 1:


Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту співпадає з датою, з якої він скасовується та яка встановлюється відповідною Європейською організацією зі стандартизації*. Однак у деяких випадках, як виняток, може бути встановлено іншу дату, до настання якої презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого стандарту**.

Примітка 2.1:

Новий стандарт або стандарт із змінами має таку саму сферу застосування, що і замінений стандарт. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.

__________
*Англійською "date of withdrawal" або "dow".
** Такі випадки, як виняток, визначаються Європейською Комісією та зумовлені тим, що після скасування гармонізованих європейських стандартів та їх заміни на нові версії на ринку надається продукція, виготовлена відповідно до стандартів, що скасовані.

Примітка 3:

У разі прийняття зміни до стандарту стандарт, на який посилаються, є національним (гармонізованим європейським) стандартом з раніше внесеними змінами (за наявності) та новою зазначеною зміною. Тому замінений стандарт є національним (гармонізованим європейським) стандартом із змінами, що були внесені раніше (за наявності), але без нової наведеної зміни. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткін

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору