Документ v1087750-17, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2017

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2017  № 1087

Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою вдосконалення порядку ведення діловодства та архіву в судах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року № 22, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 березня 2010 року за № 201/17496.

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу довести його до відома начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, голів апеляційних судів.

4. Управлінню інформатизації та судової статистики (Слоніцький О.Є.) забезпечити повідомлення Міністерства юстиції України про втрату чинності відповідного наказу Державної судової адміністрації України.

5. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України не пізніше наступного робочого дня за днем отримання цього наказу довести його до відома голів місцевих судів.

6. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В.М.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити його на офіційному сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".

7. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Булку О.А.

Голова Державної судової
адміністрації України


З. Холоднюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
07.12.2017 № 1087

ПЕРЕЛІК
судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання

I. Загальні положення

1. Цей Перелік складений відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України та інших кодексів України.

Перелік є основним нормативним актом, який встановлює строки зберігання судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду.

2. Перелік є обов'язковим і включає судові справи і документи обліку судових справ, що утворюються в діяльності місцевих та апеляційних судів.

3. Строки зберігання інших документів, що відображають діяльність суду (організація роботи, судова статистика, кадрова робота, бухгалтерія, архів тощо), визначаються Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884 (із змінами).

Строки зберігання судових справ і документів на електронних носіях відповідають строкам зберігання судових справ і документів на паперових носіях.

4. Перелік використовується під час формування справ, підготовки номенклатур і описів справ, розробки схем класифікації документів, проведення експертизи цінності документів, а також виконання інших робіт, пов'язаних із визначенням строків зберігання документів.

5. Судові справи, строк зберігання яких визначений Переліком "Постійно", належать до Національного архівного фонду України (далі - НАФ) і підлягають передаванню до державних архівів. Документи постійного зберігання передаються на архівне зберігання у вигляді оригіналів або засвідчених відповідальною особою суду копій (за відсутності оригіналів).

6. Документи тимчасового зберігання не можуть бути знищені раніше встановлених цим Переліком строків. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними і не можуть бути скорочені.

Строки зберігання судових справ обчислюються з моменту виконання судових рішень в повному обсязі. У разі потреби за рішенням експертної комісії (далі - ЕК) суду строки зберігання судових справ можуть бути збільшені.

7. Статтям у Переліку присвоєно окрему наскрізну нумерацію (графа 1). Перелік дає узагальнене найменування судових справ (графа 2). Строки зберігання судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, подаються у Переліку з урахуванням кодексів України та рекомендацій фахівців судових органів (графа 3). Примітки (графа 4), що застосовуються в Переліку, коментують і уточнюють строк зберігання справ.

8. Перелік складається з семи розділів:

Розділ 1. Кримінальні провадження (справи), розглянуті в судах першої інстанції.

Розділ 2. Справи про адміністративні правопорушення.

Розділ 3. Цивільні справи, розглянуті в судах першої інстанції.

Розділ 4. Адміністративні справи, розглянуті в судах першої інстанції.

Розділ 5. Господарські справи, розглянуті в судах першої інстанції.

Розділ 6. Справи, розглянуті в судах апеляційної інстанції.

Розділ 7. Документи, що утворюються в діяльності суду.

9. Позначка "ЕПК" (експертно-перевірна комісія (ЕПК)), яку встановлено в Переліку для деяких категорій справ та видів документів, передбачає, що частина таких документів відбирається для внесення до НАФ. Рішення про внесення до НАФ або знищення документів з позначкою "ЕПК" приймаються ЕПК державного архіву.

При визначенні строків зберігання справ потрібно враховувати всі примітки до статей Переліку, уточнення та роз'яснення.

10. Обчислення строків зберігання справ, розгляд яких передбачено кримінальним процесуальним законодавством, провадиться з моменту:

а) закінчення терміну відбування покарання (основного і додаткового), визначеного вироком суду, що набрав законної сили;

б) фактичного звільнення від покарання засудженого (у разі умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, звільнення від покарання у зв'язку з амністією тощо);

в) закінчення іспитового строку (у справах засудження із випробуванням). У разі скасування випробування обчислення строку зберігання справи проводиться з урахуванням підпункту "а" цього пункту;

г) набрання виправдувальним вироком законної сили;

ґ) набрання ухвалою (постановою) про закриття провадження у справі законної сили;

д) набрання судовим рішенням (крім обвинувального вироку) у справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, кримінальних провадженнях у формі приватного обвинувачення, законної сили. У разі ухвалення у справі цієї категорії обвинувального вироку обчислення строку зберігання справи провадиться з урахуванням підпунктів "а" - "в" цього пункту;

е) набрання ухвалою (постановою) у справах, розглянутих судом за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб, законної сили;

є) набрання ухвалою (постановою) у справах, розглянутих судом за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, законної сили;

ж) набрання ухвалою (постановою) у справах, розглянутих у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах, законної сили;

з) набрання ухвалою (постановою) про припинення примусових заходів медичного характеру у справах щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані неосудності, законної сили;

и) набрання ухвалою (постановою) про вирішення питання щодо подальшого відбування покарання осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли до постановлення вироку або під час відбування покарання, законної сили.

11. Обчислення строків зберігання справ, розгляд яких передбачено законодавством про адміністративні правопорушення, провадиться з моменту:

а) набрання постановою законної сили - для справ, у яких провадження закрито чи у яких застосовано до неповнолітніх заходи впливу;

б) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення - для справ, у яких притягнуто особу до адміністративної відповідальності;

в) після закінчення строку, на який було позбавлено особу спеціального права, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

12. Обчислення строків зберігання справ господарської, цивільної чи адміністративної юрисдикції провадиться з моменту набрання судовим рішенням законної сили, у тому числі апеляційної чи касаційної інстанцій (крім судового рішення, яким скасовано судові рішення судів першої та/або апеляційної інстанцій з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд), або закінчення строку на касаційне оскарження.

Якщо за наслідками перегляду в апеляційній чи касаційній інстанціях скасовано судові рішення судів першої та/або апеляційної інстанцій з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд, обчислення строків зберігання справ провадиться за правилами, встановленими в абзаці першому цього пункту.

13. Обчислення строків зберігання судових справ щодо стягнення на користь держави провадиться після надходження матеріалів про виконання судового рішення.

14. Обчислення строків зберігання документів обліку судових справ провадиться після закінчення календарного року.

15. Під час проведення експертизи цінності та вилучення для знищення судових справ (кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських та справ про притягнення до адміністративної відповідальності), що не належать до НАФ, оригінали судових рішень вилучаються з усіх судових справ та зберігаються постійно.

Копії судових рішень (ухвал, постанов тощо), що не входять до судових справ, а сформовані в окремі справи за номенклатурою справ суду, зберігаються "доки не мине потреба".

Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається судами, але не може бути менше одного року.

16. Для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, відбору їх для зберігання або знищення утворюється ЕК суду. Утворення та діяльність ЕК суду здійснюються на підставі Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 8 серпня 2007 року № 1004.

17. Експертиза цінності документів та оформлення її результатів у судах проводяться в порядку, визначеному Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181.

II. Перелік

Номер статті

Вид документів

Строк зберігання справ

Примітка

1

2

3

4

1. КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ (СПРАВИ), РОЗГЛЯНУТІ В СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

1.1. Провадження (справи), які надійшли до суду з обвинувальними актами (висновками) або з клопотаннями (постановами) про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру

1

Провадження (справи) на засуджених до довічного позбавлення волі (до виняткової міри покарання)

Пост.


2

Провадження (справи) про злочини проти основ національної безпеки України

Пост.-1

-1Справи, провадження у яких закрито судом - 15 років

3

Провадження (справи) про особливо тяжкі злочини (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі (до виняткової міри покарання)

10 р-1., ЕПК

-1Крім проваджень (справ), вказаних у статтях 1, 2 та 7

4

Провадження (справи) про тяжкі злочини (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі від п'яти до десяти років)

10 р.-1

-1Крім проваджень (справ), вказаних у статтях 2 та 7

5

Провадження (справи) про злочини середньої тяжкості (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі від двох до п'яти років)

5 р.-1

-1Крім проваджень (справ), вказаних у статтях 2 та 7

6

Провадження (справи) про злочини невеликої тяжкості (про злочини, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі до двох років або інше, більш м'яке покарання)

3 р.-1

-1Крім проваджень (справ), вказаних у статтях 2 та 7

7

Провадження (справи) з обвинувальним актом (висновком), провадження у яких закрито в судах

3 р.-1

-1Крім проваджень (справ), які закрито у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру - після досягнення особою повноліття

1.2. Інші судові провадження (справи та матеріали), розгляд яких передбачено кримінальним процесуальним законодавством та іншими законами України

8

Провадження (справи) про звільнення від кримінальної відповідальності (за провадженнями (справами) без обвинувальних актів (висновків))

5 р.-1

-1У провадженнях (справах) про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру - після досягнення особою повноліття

9

Провадження (справи), що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, кримінальні провадження у формі приватного обвинувачення

5 р.-1

-1Крім проваджень (справ), порушених судом

10

Провадження (справи) розглянуті судом за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб

3 р.


11

Провадження (справи) за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

3 р.


12

Провадження (справи) в порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях

3 р.


13

Провадження (справи) про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

3 р.


14

Провадження (справи) в порядку надання міжнародної правової допомоги

3 р.


15

Матеріали щодо проваджень (справ), направлених на додаткове розслідування, досудове слідство, прокурору в порядку статей 232 та 249-1 Кримінально-процесуального кодексу України та повернутих в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України

3 р.


2. СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

16

Справи про вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією

10 р.


17

Справи про вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією

5 р.-1

-1Крім справ, що вказані у статті 16

18

Справи про адміністративні правопорушення

3 р.-1

-1Крім справ, що вказані у статтях 16, 17

19

Справи в порядку виконання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення

3 р.


20

Справи про направлення на примусове лікування до спеціалізованого лікувального або лікувально-виховного закладу особи, яка зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами

3 р.


3. ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ В СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

3.1. Цивільні справи позовного провадження

21

Справи про страйки

10 р. ЕПК


22

Справи про поновлення на роботі

10 р.


23

Справи, що виникають з трудових правовідносин

3 р.-1 ЕПК

-1Крім справ, що вказані у статті 22

24

Справи про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним

3 р.


25

Справи про стягнення аліментів, про збільшення чи зменшення розміру аліментів

3 р.-1

-1Після закінчення права на отримання аліментів

26

Справи про участь у вихованні дитини

3 р.-1

-1Після досягнення дитиною повноліття

27

Справи про визначення місця проживання дитини

3 р.-1

-1Після досягнення дитиною повноліття

28

Справи про позбавлення батьківських прав, про поновлення батьківських прав

3 р.-1

-1Після досягнення дитиною повноліття

29

Справи про відібрання дитини

3 р.-1

-1Після досягнення дитиною повноліття

30

Справи про припинення договору про патронат

3 р.-1

-1Після досягнення дитиною повноліття

31

Справи про встановлення батьківства, материнства

Пост.


32

Справи про оспорювання батьківства, материнства

75 р.


33

Справи про скасування усиновлення (удочеріння) чи визнання його недійсним

3 р.-1

-1Після досягнення дитиною повноліття

34

Справи, що виникають із сімейних правовідносин

5 р.-1 ЕПК

-1Крім справ, що вказані у статтях 24 - 33

35

Справи про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та квартирну плату

3 р.


36

Справи, що виникають із житлових правовідносин

10 р.-1 ЕПК

-1Крім справ, що вказані у статтях 35, 39, 40

37

Справи про спадщину

75 р. ЕПК


38

Справи про продовження строку для прийняття спадщини

5 р.


39

Справи про право власності на нерухоме майно, де суб'єктом з однієї сторони є держава

Пост.


40

Справи про право власності на нерухоме майно

75 р.-1

-1Крім справ, що вказані у статті 39

41

Справи про звільнення майна з-під арешту

5 р.


42

Справи про земельні правовідносини, де суб'єктом з однієї сторони є держава

Пост.


43

Справи про земельні правовідносини

50 р.-1 ЕПК

-1Крім справ, що вказані у статті 42

44

Справи про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я фізичної особи

3 р.-1

-1Після закінчення права на отримання відшкодування

45

Справи про відшкодування шкоди, заподіяної смертю фізичної особи

75 р. ЕПК


46

Справи про реабілітацію жертв політичних репресій

Пост.


47

Справи про право інтелектуальної власності

75 р. ЕПК


48

Справи позовного провадження

5 р.-1 ЕПК

-1Крім справ, що вказані у статтях 21 - 47

3.2. Цивільні справи наказного провадження

49

Справи наказного провадження

5 р.


3.3. Цивільні справи окремого провадження

50

Справи про усиновлення (удочеріння)

Пост.


51

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

75 р.


52

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення: 

а) родинних відносин громадян

75 р.


 

б) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім'ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, указаними у свідоцтві про народження або в паспорті

75 р.


 

в) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті

75 р.


 

г) про встановлення факту батьківства, материнства

75 р.


 

ґ) справи про встановлення фактів

5 р.-1 ЕПК

-1Крім справ, що вказані у підпунктах а - г статті 52

53

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або про оголошення її померлою

75 р.


54

Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку

10 р.


55

Справи окремого провадження

5 р.-1 ЕПК

-1Крім справ, що вказані у статтях 50 - 54

3.4. Інші справи, що розглядаються в порядку цивільного судочинства

56

Справи про визнання, виконання та оскарження (оспорювання) рішень іноземних судів, міжнародних комерційних арбітражів, третейських судів в Україні

5 р.


57

Матеріали щодо виконання доручень іноземних судів

5 р.


58

Справи за скаргами на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, приватного виконавця

3 р.


59

Справи, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах

3 р.


60

Матеріали щодо виконання доручень інших судів України

3 р.


3.5. Інші матеріали цивільних справ

61

Цивільні справи, провадження у яких закрито, крім справ, провадження у яких закрито у зв'язку із укладенням мирової угоди

3 р.-1

-1У разі припинення провадження у зв'язку із затвердженням мирової угоди - після закінчення строку виконання сторонами зобов'язань за мировою угодою

62

Цивільні справи, залишені без розгляду

3 р.


63

Цивільні справи з ухвалами про відмову в прийнятті позовної заяви, заяви, скарги; про відмову у відкритті провадження у справі; про повернення позовної заяви, заяви, скарги; про визнання позовної заяви, заяви, скарги неподаною та повернення її позивачеві, заявникові, скаржникові

3 р.


64

Справи за заявами про забезпечення позову, доказів до подання позовної заяви (у випадках, коли позовну заяву не подано)

3 р.


4. АДМІНІСТРАТИВНІ СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ В СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

4.1. Адміністративні справи позовного провадження

65

Справи з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

10 р.


66

Справи щодо уточнення списку виборців

5 р.


67

Справи зі спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

10 р.-1

-1Крім справ, що вказані у статті 66

68

Адміністративні справи позовного провадження

5 р.-1, ЕПК

-1Крім справ, що вказані у статтях 65 - 67

4.2. Справи в порядку виконання судових рішень в адміністративних справах

69

Справи, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах

3 р.


4.3. Інші матеріали адміністративних справ

70

Адміністративні справи, провадження у яких закрито, крім справ, провадження у яких закрито у зв'язку із примиренням

3 р.-1

-1У разі припинення провадження у зв'язку із примиренням - після виконання сторонами умов примирення

71

Адміністративні справи, залишені без розгляду

3 р.


72

Адміністративні справи з ухвалами про повернення позовної заяви чи відмову у відкритті провадження у справі

3 р.


5. ГОСПОДАРСЬКІ СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ В СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

73

Справи про право власності, де суб'єктом з однієї сторони є держава

Пост.


74

Справи про право власності на нерухоме майно

75 р.-1

-1Крім справ, що вказані у статті 73

75

Справи про земельні правовідносини, де суб'єктом з однієї сторони є держава

Пост.


76

Справи про земельні правовідносини

50 р.-1

-1Крім справ, що вказані у статті 75

77

Справи щодо обігу цінних паперів

10 р.


78

Справи про право інтелектуальної власності

75 р.


79

Справи про банкрутство

10 р.-1, ЕПК

-1У разі затвердження мирової угоди - після закінчення строку виконання зобов'язань боржника за мировою угодою

80

Справи позовного провадження

5 р.-1, ЕПК

-1Крім справ, що вказані у статтях 73 - 79

81

Господарські справи, залишені без розгляду

3 р.


82

Господарські справи, припинені провадженням

3 р.


83

Господарські справи з ухвалами про відмову у відкритті провадження у справі; про повернення позовної заяви, заяви

3 р.


6. СПРАВИ, РОЗГЛЯНУТІ В СУДАХ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

84

Копії судових документів за результатами апеляційного перегляду справ

5 р.-1

-1Оригінали знаходяться в справі (провадженні) в суді першої інстанції

7. ДОКУМЕНТИ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

85

Обліково-інформаційні (обліково-статистичні) картки на справи, алфавітні покажчики до них

До ліквідації суду-1

-1У разі ліквідації передаються до органу, визначеного ДСА України

86

Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів

5 р.


87

Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень

5 р.


88

Журнали обліку судових справ

До ліквідації суду-1

-1У разі ліквідації передаються до органу, визначеного ДСА України

89

Журнал обліку скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця

До ліквідації суду-1

-1У разі ліквідації передаються до органу, визначеного ДСА України

90

Журнал розгляду судових справ і матеріалів суддею

5 р.


91

Журнал обліку речових доказів

5 р.


92

Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій

5 р.


93

Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом

5 р.


94

Журнал обліку печаток і штампів

5 р.


95

Журнал обліку пронумерованих бланків суду

5 р.


96

Журнал реєстрації матеріалів, поданих для оприлюднення на веб-сайті

3 р.


97

Журнал передачі справ на відправлення

3 р.


98

Журнал обліку заяв про надання доступу до матеріалів судових справ та судових рішень

3 р.


99

Журнал надходження та вибуття справ (документів) архіву суду

3 р.


100

Журнал видавання справ з архіву суду

3 р.


101

Журнал видачі справ для ознайомлення

3 р.


102

Контрольний журнал судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді

3 р.


103

Журнал обліку апеляційних скарг в кримінальних справах (провадженнях)

3 р.-1

-1Після повернення всіх справ, облікованих у журналі, із суду касаційної інстанції

104

Журнал обліку апеляційних скарг у справах про адміністративні правопорушення

3 р.


105

Журнал обліку апеляційних скарг у цивільних та адміністративних справах

3 р.


106

Журнал обліку судових доручень інших судів

3 р.


107

Журнали обліку за номенклатурою справ суду

3 р.-1

-1Крім вказаних у статтях 88 - 108

108

Списки судових справ, призначених до розгляду в суді

1 р.


Начальник управління
інформатизації та судової
статистики Державної судової
адміністрації України
О. Слоніцький

СХВАЛЕНО
Протокол засідання експертної комісії
Державної судової адміністрації України
22 червня 2017 року № 3

СХВАЛЕНО
Протокол засідання Центральної
експертно-перевірної комісії
Державної архівної
служби України
27 липня 2017 року № 3

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вгору