Документ v1198731-17, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2017  № 1198

Про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Відповідно до статей 7, 35, 40 і пункту 8 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", частини третьої статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", пункту 12 Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 96, НАКАЗУЮ:

1. Призначити державне підприємство "Західний експертно-технічний центр Держпраці" (вул. Б. Хмельницького, 233А, м. Львів, 79037, ідентифікаційний код 20774790) органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.105.

2. Видати державному підприємству "Західний експертно-технічний центр Держпраці" рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту (далі - рішення про призначення).

3. У позиції 13 графи "Назва технічного регламенту, на відповідність вимогам якого призначено орган з оцінки відповідності" додатка до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.08.2014 № 927 "Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів" слова і цифри "Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748" виключити.

4. Департаменту технічного регулювання:

розмістити на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку рішення про призначення не пізніше п'яти робочих днів з дня видання цього наказу;

унести відповідну інформацію щодо призначення державного підприємства "Західний експертно-технічний центр Держпраці" органом з оцінки відповідності до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бровченка Ю.П.

Перший
віце-прем'єр міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубіввгору