Документ v2941451-11, поточна редакція — Редакція від 11.04.2018, підстава - v0056456-18

КЕРІВНИК АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.05.2011  № 2941

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Керівника Апарату ВР
№ 230 від 30.01.2012
Розпорядженнями Першого заступника Керівника Апарату ВР
№ 171 від 26.07.2017
№ 56 від 11.04.2018}

1. Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України" затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 2).

{Підпункт 1.3 пункту 1 виключено на підставі Розпорядження Керівника Апарату ВР № 230 від 30.01.2012}

1.4. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 4).

2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України, після встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів за запитами на інформацію, у разі необхідності, внести у п'ятиденний строк пропозиції щодо перегляду розміру фактичних витрат, затверджених цим Розпорядженням.

3. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами Сітайла Г.І.

Керівник Апарату
Верховної Ради України


В.ЗАЙЧУК


ДОДАТОК 1
до Розпорядження Керівника Апарату
Верховної Ради України
№ 2941
від 31 травня 2011 року

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Апаратом Верховної Ради України за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли Апарат є належним розпорядником інформації.

3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація відповідно до пункту 4 Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393.

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.

{Абзац другий пункту 4 в редакції Розпорядження Керівника Апарату ВР № 230 від 30.01.2012}

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Розпорядження Керівника Апарату ВР № 230 від 30.01.2012}

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

У разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, перших 10 сторінок виготовляються безкоштовно. Виготовлення всіх наступних сторінок запитуваних документів оплачуються запитувачем інформації.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату ВР № 171 від 26.07.2017}

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальним структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у Єдиній базі запитів на інформацію Верховної Ради України робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

{Пункт 7 виключено на підставі Розпорядження Керівника Апарату ВР № 230 від 30.01.2012}ДОДАТОК 2
до розпорядження Керівника
Апарату Верховної Ради України
від 31 травня 2011 року № 2941
(в редакції розпорядження Першого заступника
Керівника Апарату Верховної Ради України
від 26 липня 2017 року № 171

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

№ з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, а також сканування документів або інша комп'ютерна обробка цих документів

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

{Додаток 2 в редакції Розпорядження Керівника Апарату ВР № 230 від 30.01.2012, Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату ВР № 171 від 26.07.2017}


{Додаток 3 виключено на підставі Розпорядження Керівника Апарату ВР № 230 від 30.01.2012}Додаток 4
до розпорядження Керівника Апарату
Верховної Ради України
від 31 травня 2011 року № 2941
у редакції розпорядження Першого заступника
Керівника Апарату Верховної Ради України
від 11 квітня 2018 року № 56

РАХУНОК

{Додаток 4 в редакції Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату ВР № 56 від 11.04.2018}вгору